Burnout

Burnout

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Zowel scholieren, studenten als starters een hoge mate van prestatie- en sociale druk ervaren;
  Burn-out klachten al op steeds jongere leeftijd zichtbaar worden;
  Het burn-out risico de laatste jaren onder jongeren (35-ers) steeds verder is gestegen, met alle gevolgen van dien;

overwegende dat

 • De toegenomen druk slecht is voor de gezondheid van een individu;
  Een burn-out een psychische ziekte is die we als maatschappij te allen tijde moeten voorkomen;
  Bewustwording van de toegenomen druk op jongeren nodig is;

spreekt uit dat

 • De overheid een campagne dient op te zetten om ouders en jongeren bewust te maken van dit maatschappelijke probleem

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Hoewel de meningen verschillen of een burn-out nou wel of niet een beroepsziekte is, is aan de cijfers te zien dat steeds meer jongeren kampen met burn-out klachten. Dit zijn zowel scholieren, studenten als starters. Deze klachten beïnvloeden hun verdere carrière of persoonlijke leven, en kunnen ernstige gevolgen hebben. Er is bewustwording nodig om te voorkomen dat grote groepen mensen tegen dezelfde problemen oplopen en om het taboe op burn-outs uit de lucht te halen, en waar nodig burn-out klachten te kunnen voorkomen. Erkenning van dit maatschappelijke probleem is noodzakelijk.