OV-fiets in studenten-OV

OV-fiets in studenten-OV

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • De OV-fiets geen deel uitmaakt van het studenten-OV;
  • De huur van een OV-fiets €3,85 per dag bedraagt;
  • Ander openbaar vervoer, zoals bus of tram, voor studenten met week-OV vijf dagen per week gratis is;

Overwegende dat:

  • Studenten die zich in een stad bevinden waar zij geen fiets hebben hierdoor sneller geneigd zijn met de bus of tram te gaan;
  • Bussen en trams minder duurzaam zijn dan de fiets;
  • Enkele OV-lijnen in steden hierdoor onnodig onder druk staan;

Spreekt uit dat:

  • De OV-fiets deel uit zou moeten maken van het studenten-OV, maar dat de regel dat een fietsgebruiker die de fiets langer dan drie dagen gebruikt €5 per dag extra moet betalen moet blijven bestaan.