Wietexperimenten

Wietexperimenten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Er in Nederland een wietproef gaat komen;
  • De JD voorstander is van de legalisatie van de productie van wiet;

overwegende dat

  • Deze wietproef toongevend zal zijn voor toekomstig drugsbeleid;
  • Deze wietproef vanwege bepaalde voorwaarden gedoemd is te falen;
  • Een ingezetenencriterium de distributie van wiet te veel belemmert;
  • Het langere tijd kan duren voor de effecten van legalisering zichtbaar worden;
  • Productie door de overheid of te sterk gereguleerde productie de wietteelt terug naar de zwarte markt kan duwen;

spreekt uit dat

  • De JD pleit voor een wietproef zonder ingezetenencriterium, geen maximale termijn voor de proef en productie door marktpartijen.

en gaat over tot de orde van de dag.