Schoolbezoeken Tweede Kamer

Schoolbezoeken Tweede Kamer

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • In het regeerakkoord is opgenomen dat alle jongeren in ieder geval 1 keer de Tweede Kamer moeten bezoeken;
  • De reisafstand naar Den Haag voor veel van deze jongeren erg ver is;
  • Dit de Tweede Kamer enorm belast;
  • De Tweede Kamer niet ons enige wetgevend orgaan is;

Overwegende dat:

  • Een bezoek aan een wetgevend orgaan van belang is voor de politieke ontwikkeling van jongeren;
  • De lokale, regionale en internationale politiek ook heel belangrijk zijn;
  • Jongeren vaak meer binding voelen met en makkelijker kunnen instappen in de politiek in hun eigen regio;

Spreekt uit dat:

  • Alle jongeren moeten tijdens hun schoolcarrière in ieder geval 1 keer een wetgevend orgaan zouden moeten bezoeken.