Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • D66 in een coalitie zit met CU, CDA en VVD;
  • In het coalitieakkoord ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn afgesproken;
  • Het klimaatakkoord, waarin plannen zijn gemaakt om deze doelstellingen te behalen, op dit moment doorgerekend wordt door het CPB.

overwegende dat

  • Klaas Dijkhoff Rob Jetten een klimaatdrammer vindt;
  • Het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs van cruciaal belang is;
  • Het nog onduidelijk is of we met het huidige akkoord deze doelen zullen halen;
  • D66 al op genoeg punten heeft ingeleverd in deze coalitie.

spreekt uit dat

  • Het tijdens deze kabinetsperiode invoeren van klimaatbeleid, waarmee de klimaatdoelen van Parijs gehaald zullen worden, een uiterste voorwaarde moet zijn voor deelname van D66 aan dit kabinet.

en gaat over tot de orde van de dag.