Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • D66 in een coalitie zit met CU, CDA en VVD;
  • In het coalitieakkoord ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn afgesproken;
  • Het klimaatakkoord, waarin plannen zijn gemaakt om deze doelstellingen te behalen, op dit moment doorgerekend wordt door het CPB;

Overwegende dat:

  • Klaas Dijkhoff Rob Jetten een klimaatdrammer vindt;
  • Het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs van cruciaal belang is;
  • Het nog onduidelijk is of we met het huidige akkoord deze doelen zullen halen;
  • D66 al op genoeg punten heeft ingeleverd in deze coalitie;

Spreekt uit dat:

  • Het tijdens deze kabinetsperiode invoeren van klimaatbeleid, waarmee de klimaatdoelen van Parijs gehaald zullen worden, een uiterste voorwaarde moet zijn voor deelname van D66 aan dit kabinet.

Gerelateerde pagina's