Toiletten gescheiden naar functionaliteit

Toiletten gescheiden naar functionaliteit

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Het in Nederland in veel openbare ruimtes gangbaar is om gebruikers van toiletten naar geslacht te onderscheiden;
  • Er voor publieke ruimtes en horeca geen wetgeving bestaat die verplicht tot het hebben van een apart toilet voor mannen en vrouwen. In bedrijfsruimten geldt dit wegens een arbeidsomstandighedenbesluit wel;
  • Het scheiden van toiletten in mannen- en vrouwentoiletten problemen creëert voor

Overwegende dat:

  • Mannen en vrouwen van elkaar scheiden bij toiletbezoek stamt uit een tijd dat vrouwen op de werkvloer niet gewenst waren en hun kuisheid beschermd moest worden. Die tijd ligt achter ons;
  • Toiletten scheiden naar geslacht van de gebruiker onnodig veel nadruk legt op gender, wat lastig kan zijn voor non-binaire en transpersonen;
  • Voor oudere generaties een genderneutraal toilet lastig te accepteren of begrijpen kan zijn;
  • Scheiden van toiletten naar functionaliteit (zitten of staan) een veel logischere keuze is;
  • Door voortaan alle zit-wc’s voor iedereen ongeacht geslacht beschikbaar te maken maar apart te houden van de urinoirs, wordt de rij voor personen die geen sta-wc willen veel korter.

Spreekt uit dat:

  • Er wetgeving moet komen waarin openbare ruimtes zoals horeca en bedrijfsruimten verplicht worden toiletten te scheiden naar functionaliteit.

Gerelateerde pagina's