Vluchtelingen Caribisch gebied

Vluchtelingen Caribisch gebied

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Door de economische crisis in Venezuela veel Venezolanen geen toegang meer hebben tot primaire levensbehoeften zoals eten en medicijnen;
  • De politieke instabiliteit in Venezuela dagelijks toeneemt;
  • De financiële malaise en politieke instabiliteit tot een hoge stroom van migranten en vluchtelingen leidt;
  • Deze migratiestroom ongekende effecten heeft op Aruba en Curaçao, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

overwegende dat

  • Aruba en Curaçao onvoldoende militaire, financiële en administratieve middelen hebben om dit migratieprobleem aan te pakken;
  • De afwezigheid van een gezamenlijke aanpak voor deze migratiestroom van de Rijksoverheid en de overheden van Aruba en Curaçao leidt tot humanitaire en veiligheidsproblemen;
  • Het Koninkrijk de Nederlanden de Geneefse Conventies voor vluchtelingen heeft getekend;
  • De Rijksoverheid tot dusver weinig en interesse toont en hulpverzoeken van de overheden van Aruba en Curaçao heeft afgewezen;
  • Fatsoenlijke opvang van vluchtelingen, procedurele werkzaamheden voor toelating en veiligheid van de bewoners van de eilanden op het spel staan.

spreekt uit dat

  • De JD voorstander is van een gezamenlijke aanpak van de Arubaanse, Curaçaose en Nederlandse overheden voor dit migratievraagstuk.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Venezolaanse economie bevindt zich in een neerwaartse spiraal door een ongekende inflatiegroei waardoor de prijzen van primaire levensbehoeften onbetaalbaar zijn. De recente herverkiezing van president Maduro wijst niet op een verbetering van de situatie, maar eerder een verslechtering. Preventie is beter dan genezen, zoals het credo luidt. Een gezamenlijke aanpak kan een humanitaire crisis op Nederlands grondgebied voorkomen.

Gerelateerde pagina's