Vluchtelingen Caribisch gebied

Vluchtelingen Caribisch gebied

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

  • Door de economische crisis in Venezuela veel Venezolanen geen toegang meer hebben tot primaire levensbehoeften zoals eten en medicijnen;
  • De politieke instabiliteit in Venezuela dagelijks toeneemt;
  • De financiële malaise en politieke instabiliteit tot een hoge stroom van migranten en vluchtelingen leidt;
  • Deze migratiestroom ongekende effecten heeft op Aruba en Curaçao, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden;

Overwegende dat:

  • Aruba en Curaçao onvoldoende militaire, financiële en administratieve middelen hebben om dit migratieprobleem aan te pakken;
  • De afwezigheid van een gezamenlijke aanpak voor deze migratiestroom van de Rijksoverheid en de overheden van Aruba en Curaçao leidt tot humanitaire en veiligheidsproblemen;
  • Het Koninkrijk de Nederlanden de Geneefse Conventies voor vluchtelingen heeft getekend;
  • De Rijksoverheid tot dusver weinig en interesse toont en hulpverzoeken van de overheden van Aruba en Curaçao heeft afgewezen;
  • Fatsoenlijke opvang van vluchtelingen, procedurele werkzaamheden voor toelating en veiligheid van de bewoners van de eilanden op het spel staan.

Spreekt uit dat:

  • De JD voorstander is van een gezamenlijke aanpak van de Arubaanse, Curaçaose en Nederlandse overheden voor dit migratievraagstuk.

Gerelateerde pagina's