Spreidingswet en belonen doorstroom

Spreidingswet en belonen doorstroom

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd;
  • Deze wet het mogelijk moet maken vluchtelingen beter over gemeenten in Nederland te verdelen en zo de realisatie van ongeveer 40.000 extra opvangplekken mogelijk moet maken;
  • Gemeenten met deze wet een beloning kunnen krijgen van 2500 euro per extra opvangplek;

Overwegende dat:

  • De financiële beloning voor gemeenten voor het plaatsen van vluchtelingen in opvanglocaties een prikkel kan zijn om vluchtelingen niet door te laten stromen naar woningen, waardoor de druk op de opvang nog hoger wordt;

Spreekt uit dat:

  • De beloningen voor gemeenten in de spreidingswet zo ingericht moeten worden dat ook het laten doorstromen van statushouders naar woningen wordt beloond.

Gerelateerde pagina's