Handelsverdrag EU-Mercosur

Handelsverdrag EU-Mercosur

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

 • De Europese Unie zich in een vergevorderd stadium bevindt in het sluiten van een grote handelsdeal met Mercosur (een handelsblok van Zuid-Amerikaanse landen);
 • Brazilië onderdeel is van Mercosur en verreweg de grootste speler in dit blok;
 • Portugal voorzitter van de Raad van EU is dit halfjaar (2021 Q1-2) en de ambitie heeft om dit handelsakkoord te voltooien;

overwegende dat

 • Brazilië sinds 2019 geleid wordt door een autoritaire leider, namelijk president Jair Bolsonaro;
 • Bolsonaro weinig geeft om het tropisch regenwoud en boeren en (mijn)bouwbedrijven daar hun gang laat gaan;
 • De Amazone de ‘longen van de aarde zijn’ en dankzij roekeloos bosbeheer deze longen in 2019 en 2020 in brand stonden;
 • De hele wereld gebaat is bij het behoud van het Amazonegebied;
 • De Jonge Democraten ‘voorstander van vrijhandel zijn en daarom bilaterale en multilaterale initiatieven om de internationale economische samenwerking te bevorderen steunen’ (hoofdstuk 13 Politiek programma);
 • Een vrijhandelsverdrag met Mercosur een mooie economische kans is voor zowel Europa als Zuid-Amerika en handel ook een pressiemiddel kan zijn om goede afspraken te maken;
 • De Jonge Democraten behalve handel ook duurzaamheid, biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering zéér belangrijk vinden;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een EU-Mercosur handelsverdrag mits daar concrete waarborgen ter bescherming van de Amazone in staan, zoals sancties bij schending van gemaakte afspraken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's