Handelsverdrag EU-Mercosur

Handelsverdrag EU-Mercosur

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • De Europese Unie zich in een vergevorderd stadium bevindt in het sluiten van een grote handelsdeal met Mercosur (een handelsblok van Zuid-Amerikaanse landen);
 • Brazilië onderdeel is van Mercosur en verreweg de grootste speler in dit blok;
 • Portugal voorzitter van de Raad van EU is dit halfjaar (2021 Q1-2) en de ambitie heeft om dit handelsakkoord te voltooien;

Overwegende dat:

 • Brazilië sinds 2019 geleid wordt door een autoritaire leider, namelijk president Jair Bolsonaro;
 • Bolsonaro weinig geeft om het tropisch regenwoud en boeren en (mijn)bouwbedrijven daar hun gang laat gaan;
 • De Amazone de ‘longen van de aarde zijn’ en dankzij roekeloos bosbeheer deze longen in 2019 en 2020 in brand stonden;
 • De hele wereld gebaat is bij het behoud van het Amazonegebied;
 • De Jonge Democraten ‘voorstander van vrijhandel zijn en daarom bilaterale en multilaterale initiatieven om de internationale economische samenwerking te bevorderen steunen’ (hoofdstuk 13 Politiek programma);
 • Een vrijhandelsverdrag met Mercosur een mooie economische kans is voor zowel Europa als Zuid-Amerika en handel ook een pressiemiddel kan zijn om goede afspraken te maken;
 • De Jonge Democraten behalve handel ook duurzaamheid, biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering zéér belangrijk vinden;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een EU-Mercosur handelsverdrag mits daar concrete waarborgen ter bescherming van de Amazone in staan, zoals sancties bij schending van gemaakte afspraken.

Gerelateerde pagina's