CSAR en client-side scanning

CSAR en client-side scanning

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

 • De Europese Unie op het punt staat om te stemmen op de EU voorstel CSAR.
 • Dat in dit voorstel gebruik zal worden gemaakt van client-side scanning op mobiele telefoons.

Overwegende dat:

 • Dat communicatie tussen mensen in principe altijd veilig en vertrouwd moet zijn en privacy een groot goed is;
 • Het CSAR niet aan bovengenoemde uitgangspunten kan voldoen;
 • Het CSAR het beroepsgeheim van psychologen, rechters, artsen en alle beroepen die zich houden met
  geheimhouding ernstig kan schaden;
 • Jonge mensen de zekerheid moeten hebben om in alle vrijheid gebruik te maken van hun mobiele telefoons, zonder dat er meegekeken wordt door private bedrijven en overheden;
 • Mensenrechtenactivisten door CSAR geen garantie meer hebben op communicatiekanalen die sterk en goed beveiligd zijn;
 • Het CSAR in potentie zou kunnen zorgen voor issues op het gebied van cyber security, met eventueel ernstige gevolgen;
 • Er alternatieve maatregelen zijn die veel effectiever zijn om kinderporno op te sporen.

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten geen voorstander zijn van het EU-voorstel CSAR en daarmee dus ook tegen client-side scanning zijn;
 • De Jonge Democraten wel van mening zijn dat de aanpak van kinderporno hogere prioriteit zou moeten krijgen en er maatregelen genomen zouden moeten worden om iets te doen aan de beperkte capaciteit bij de politie om kinderporno op te sporen.

Gerelateerde pagina's