Verhuurdersheffing

Verhuurdersheffing

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het afschaffen van de verhuurderheffing;
  • Dit echter nog niet is gebeurd;
  • Het kabinet al heeft toegezegd dat 100 miljoen van de verhuurderheffing wordt ingezet voor verduurzaming;
  • De verhuurderheffing in totaal een bedrag van 1,7 miljard bedraagt.

overwegende dat

  • De verhuurderheffing in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal worden afgeschaft;
  • De verhuurderheffing woningcorporaties opzadelt met een disproportionele financiële druk;
  • De woningcorporaties de komende jaren hun woningvoorraad moeten gaan verduurzamen;
  • Zij hier momenteel vaak te weinig financiële middelen voor hebben.

spreekt uit dat

  • De volledige opbrengsten van de verhuurderheffing ten goede komen aan het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De verhuurderheffing is in 2014 ingesteld, vooral als maatregel om gaten in de rijksbegroting te laten sluiten. Het geld daarvoor komt echter direct van de sociale huurders betekent dus een lastenverzwaring van de minst bedeelden. Hoewel de JD voorstander is van het afschaffen van de verhuurderheffing, heeft het kabinet hier geen plannen voor. In het kader van de klimaatdoelen die de coalitie heeft zou het echter logisch zijn om het bedrag dat deze heffing oplevert binnen de woningsector te houden en te herinvesteren in verduurzaming.