Verhuurdersheffing

Verhuurdersheffing

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het afschaffen van de verhuurderheffing;
  • Dit echter nog niet is gebeurd;
  • Het kabinet al heeft toegezegd dat 100 miljoen van de verhuurderheffing wordt ingezet voor verduurzaming;
  • De verhuurderheffing in totaal een bedrag van 1,7 miljard bedraagt;

Overwegende dat:

  • De verhuurderheffing in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal worden afgeschaft;
  • De verhuurderheffing woningcorporaties opzadelt met een disproportionele financiële druk;
  • De woningcorporaties de komende jaren hun woningvoorraad moeten gaan verduurzamen;
  • Zij hier momenteel vaak te weinig financiële middelen voor hebben;

Spreekt uit dat:

  • De volledige opbrengsten van de verhuurderheffing ten goede komen aan het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties.