Ontkoppelen minimumloon en sociale uitkeringen

Ontkoppelen minimumloon en sociale uitkeringen

De ALV van de JD, bijeen te online op 13-14 juni 2020

Constaterende dat:

  • De hoogte van het minimumloon is gekoppeld aan de hoogte van sociale uitkeringen (zoals de bijstand en AOW) via de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML);

Overwegende dat:

  • Een dergelijke koppeling niet noodzakelijk is;
  • Een nieuwe studie van het Centraal Planbureau laat zien dat werkgelegenheidsverlies ten gevolge van het verhogen van het minimumloon veel kleiner is dan verwacht, in het bijzonder wanneer sociale uitkeringen niet automatisch meestijgen;
  • De kosten van een minimumloonsverhoging op zichzelf zwaar worden overschat doordat we een stijging van sociale uitkeringen daar nu in
    meenemen;
  • Het effect van de armoedeval kleiner wordt bij een relatieve stijging van het minimumloon ten opzichte van sociale uitkeringen;
  • Het op meerdere vlakken nuttig kan zijn om de bijstand, de AOW en het minimumloon onafhankelijk van elkaar bij te stellen;

Spreekt uit dat:

  • De koppeling tussen de hoogte van het minimumloon en sociale uitkeringen zoals geregeld in de WML moet komen te vervallen.