Anonieme onderzoeksvoorstellen

Anonieme onderzoeksvoorstellen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Nederland internationaal slecht scoort op het gebied van diversiteit in de wetenschap, vooral met betrekking tot gender-, etnische, ideologische en culturele inclusiviteit;
  • Een eenzijdige blik niet bevorderlijk is voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang;
  • De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de wetenschap, kan zorgen voor een eenzijdige blik op zowel de inhoud als de werkwijze binnen wetenschappelijk onderzoek;

overwegende dat

  • Het belangrijk is dat veel perspectieven een plaats krijgen binnen het wetenschappelijk onderzoek, zodat de wetenschap een realistische afspiegeling wordt van de maatschappij;
  • Het belangrijk is dat veel perspectieven een plaats krijgen binnen het wetenschappelijk onderzoek, zodat een eenzijdige blik kan worden voorkomen en wij onze positie als hoogstaande kenniseconomie kunnen behouden;
  • De Jonge Democraten al voorstander zijn van anoniem solliciteren, omdat mensen niet moeten worden beoordeeld op hun afkomst, gender, geaardheid;
  • Het geanonimiseerd indienen van onderzoeksvoorstellen eraan kan bijdragen dat (on)bewuste vooroordelen op basis  van afkomst, gender en geaardheid een minder grote rol gaan spelen bij de verdeling van onderzoeksgelden;
  • Daardoor vaker de daadwerkelijk beste onderzoeksvoorstellen worden gekozen en dit bevorderlijk is voor de ontwikkeling van Nederland en eerlijker voor de aanvrager(s);

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het geanonimiseerd indienen van onderzoeksvoorstellen in de wetenschap, tenzij er aannemelijk gemaakt kan worden dat de kwalificaties van de aanvrager wel belangrijk zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.