Anonieme onderzoeksvoorstellen

Anonieme onderzoeksvoorstellen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Nederland internationaal slecht scoort op het gebied van diversiteit in de wetenschap, vooral met betrekking tot gender-, etnische, ideologische en culturele inclusiviteit;
  • Een eenzijdige blik niet bevorderlijk is voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang;
  • De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de wetenschap, kan zorgen voor een eenzijdige blik op zowel de inhoud als de werkwijze binnen wetenschappelijk onderzoek;

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is dat veel perspectieven een plaats krijgen binnen het wetenschappelijk onderzoek, zodat de wetenschap een realistische afspiegeling wordt van de maatschappij;
  • Het belangrijk is dat veel perspectieven een plaats krijgen binnen het wetenschappelijk onderzoek, zodat een eenzijdige blik kan worden voorkomen en wij onze positie als hoogstaande kenniseconomie kunnen behouden;
  • De Jonge Democraten al voorstander zijn van anoniem solliciteren, omdat mensen niet moeten worden beoordeeld op hun afkomst, gender, geaardheid;
  • Het geanonimiseerd indienen van onderzoeksvoorstellen eraan kan bijdragen dat (on)bewuste vooroordelen op basis  van afkomst, gender en geaardheid een minder grote rol gaan spelen bij de verdeling van onderzoeksgelden;
  • Daardoor vaker de daadwerkelijk beste onderzoeksvoorstellen worden gekozen en dit bevorderlijk is voor de ontwikkeling van Nederland en eerlijker voor de aanvrager(s);

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het geanonimiseerd indienen van onderzoeksvoorstellen in de wetenschap, tenzij er aannemelijk gemaakt kan worden dat de kwalificaties van de aanvrager wel belangrijk zijn.