Inkomstenbelasting koningshuis

Inkomstenbelasting koningshuis

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Bepaalde leden van het koningshuis op grond van artikel 40 van de Grondwet geen loon- of inkomstenbelasting betalen over de uitkeringen die zij vanwege het Rijk ontvangen.

overwegende dat

  • De uitkeringen van deze leden van het koningshuis vanuit het Rijk betaald worden;
  • Deze leden van het koningshuis Nederlandse staatsburgers met een functie zijn;
  • Andere Nederlandse staatsburgers ook inkomstenbelasting moeten betalen over inkomsten en uitkeringen.

spreekt uit dat

  • Alle leden van het koningshuis loon- en inkomstenbelasting moeten betalen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er zijn meerdere leden van het koningshuis die geen loon- of inkomstenbelasting hoeven te betalen. Op dit moment zijn deze leden: de koning(in), de vermoedelijke opvolger van de koning(in) en de koning(in) die afstand heeft gedaan van het koningschap (en hun echtgenoten).

Gerelateerde pagina's