Rekentoets

Rekentoets

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Er een rekentoets voor het voortgezet onderwijs is ingevoerd waar zowel leerlingen
  als docenten niet blij mee zijn;
 • Deze rekentoets leerlingen kan en zal laten zakken, deels door het zware gewicht
  van de toets;

overwegende dat

 • De toets is ingevoerd als stimulans voor beter rekenonderwijs, maar het
  rekenonderwijs niet verbetert zodra docenten gaan voor ‘teaching to the test;’
 • De rekentoets als slecht wordt gezien, door de grote hoeveelheid vragen die meer te
  maken hebben met begrijpend lezen dan met rekenen, en het aanzienlijke deel
  (driekwart) dat met een rekenmachine gedaan moet worden;

spreekt uit dat

 • De rekentoets moet worden afgeschaft.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De enige die de rekentoets lijkt te steunen zijn Sander Dekker, zijn partij en de
coalitiegenoot ervan. Docenten en leerlingen vinden hem slecht, omdat het vooral
vragen met een rekenmachine en lastige verhaaltjes bevat. Duizenden studenten
zullen zakken op een afrekentoets die verder niemand wil.

Gerelateerde pagina's