EU-begroting

EU-begroting

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

  • Er op 2 mei 2018 door de Europese Commissie een voorstel is gepresenteerd voor een nieuwe EU-begroting;
  • Deze begroting hervormd is naar aanleiding van groeiende verantwoordelijkheden en nieuwe ambities van de EC, maar ook vanwege de naderende Brexit;
  • In deze begroting sprake is van een structurele verhoging van het budget van ongeveer 200 miljard euro, onder andere ten aanzien van extra investeringen in innovatie en veiligheid;
  • De Nederlandse regering deze begroting direct heeft afgewezen en pleit voor meer innovatie, een korting op het totaalbudget en behoud van korting op de nationale bijdrage;

Overwegende dat:

  • Het Verenigd Koninkrijk een netto-betaler voor de EU-begroting was, waardoor de Brexit een gat in de EU-begroting creëert;
  • De huidige landbouwsubsidies een oneerlijke concurrentiepositie in de hand werken en ten koste van duurzaamheid gaan;
  • Het huidige budget slechts voor 0.03% ruimte biedt aan flexibiliteit, waarbij het restant van het budget volledig wordt vastgelegd;
  • De huidige verhoging van het innovatiebudget een mooie aanzet is, maar nog steeds niet in verhouding staat met bijvoorbeeld de landbouwfondsen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten positief staan tegenover de verhoging van de EU-begroting en de Nederlandse bijdrage daaraan, mits de flexibiliteit van bestedingen toeneemt en landbouwsubsidies afgebouwd worden ten bate van duurzaamheid- en innovatiefondsen.

Gerelateerde pagina's