EU-begroting

EU-begroting

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Er op 2 mei 2018 door de Europese Commissie een voorstel is gepresenteerd voor een nieuwe EU-begroting;
  • Deze begroting hervormd is naar aanleiding van groeiende verantwoordelijkheden en nieuwe ambities van de EC, maar ook vanwege de naderende Brexit;
  • In deze begroting sprake is van een structurele verhoging van het budget van ongeveer 200 miljard euro, onder andere ten aanzien van extra investeringen in innovatie en veiligheid;
  • De Nederlandse regering deze begroting direct heeft afgewezen en pleit voor meer innovatie, een korting op het totaalbudget en behoud van korting op de nationale bijdrage.

overwegende dat

  • Het Verenigd Koninkrijk een netto-betaler voor de EU-begroting was, waardoor de Brexit een gat in de EU-begroting creëert;
  • De huidige landbouwsubsidies een oneerlijke concurrentiepositie in de hand werken en ten koste van duurzaamheid gaan;
  • Het huidige budget slechts voor 0.03% ruimte biedt aan flexibiliteit, waarbij het restant van het budget volledig wordt vastgelegd;
  • De huidige verhoging van het innovatiebudget een mooie aanzet is, maar nog steeds niet in verhouding staat met bijvoorbeeld de landbouwfondsen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten positief staan tegenover de verhoging van de EU-begroting en de Nederlandse bijdrage daaraan, mits de flexibiliteit van bestedingen toeneemt en landbouwsubsidies afgebouwd worden ten bate van duurzaamheid- en innovatiefondsen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De EC wil de EU-begroting verhogen wegens nieuwe ambities en groeiende verantwoordelijkheden. Zo wordt er meer begroot voor innovatie en duurzaamheid, maar landbouwsubsidies worden juist afgebouwd. De bijdrage van elke EU-staat zou groter worden, ook die van Nederland, om deze nieuwe plannen te verwezenlijken en de Brexit op te vangen. De Nederlandse regering heeft zich tegen een verhoging van de uitgaven uitgesproken

Gerelateerde pagina's