Huisartsenzorg

Huisartsenzorg

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Het verplicht eigen risico in de periode 2008 – 2016 is toegenomen van €150 naar €385;
  Een half miljoen Nederlanders in 2015 vanwege financiële redenen huisartsenbezoek heeft gemeden;
  Het grootste deel van de uitgestelde zorg huisartsenbezoek betreft;
  Een derde van de Nederlanders denkt dat huisartsenzorg onder het eigen risico valt;
  13% van de huisartsen de indruk heeft dat patiënten afzien van huisartsenbezoek, omdat ze denken dat dit onder het eigen risico valt;
  Online informatie niet helder is over huisartsenzorg en eigen risico.

overwegende dat

 • Het uitstellen van huisartsenbezoek (ernstige) schade kan opleveren voor de gezondheid;
  Betere informatievoorziening voor burgers omtrent zorg die niet onder het eigen risico valt, gezondheidsschade door zorgmijding kan voorkomen

spreekt uit dat

 • De overheid een voorlichtingscampagne dient te starten om het begrip verbetert dat huisartsenzorg niet onder het verplicht eigen risico valt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Veel mensen in Nederland zijn niet goed op de hoogte van de zorg die niet onder het
eigen risico valt. Een derde denkt dat huisartsenbezoek onder het eigen risico valt. Huisartsenbezoek wordt door een deel van de bevolking (3%) hierom uitgesteld, wat ultiem kan leiden tot gezondheidsschade. Zorgmijden vanwege de kosten wordt relatief vaak genoemd door mensen met een lagere sociaal-economische satus en jongvolwassenen (18-39). Verbeterde voorlichting om de onwetendheid tegen te gaan kan bestaan uit een Informatie Rijksoverheid campagne (voorheen Postbus 51) middels onder andere tv-spotjes en radio reclames.
Bronnen: Nivel (2015), TNS NIPO (2015)