Huisartsenzorg

Huisartsenzorg

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Het verplicht eigen risico in de periode 2008 – 2016 is toegenomen van €150 naar €385;
  • Een half miljoen Nederlanders in 2015 vanwege financiële redenen huisartsenbezoek heeft gemeden;
  • Het grootste deel van de uitgestelde zorg huisartsenbezoek betreft;
  • Een derde van de Nederlanders denkt dat huisartsenzorg onder het eigen risico valt;
  • 13% van de huisartsen de indruk heeft dat patiënten afzien van huisartsenbezoek, omdat ze denken dat dit onder het eigen risico valt;
  • Online informatie niet helder is over huisartsenzorg en eigen risico;

Overwegende dat:

  • Het uitstellen van huisartsenbezoek (ernstige) schade kan opleveren voor de gezondheid;
  • Betere informatievoorziening voor burgers omtrent zorg die niet onder het eigen risico valt, gezondheidsschade door zorgmijding kan voorkomen;

Spreekt uit dat:

  • De overheid een voorlichtingscampagne dient te starten om het begrip verbetert dat huisartsenzorg niet onder het verplicht eigen risico valt.