PR-beleid EU

PR-beleid EU

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Het vertrouwen van Europeanen in de Europese Unie momenteel erg laag is;
  “Brussel” bij tegenvallers vaak als schuldige aangewezen wordt door onder andere bedrijven en nationale politici;
  Successen van de Europese Unie vaak opgeëist worden door onder andere bedrijven en nationale politici;

overwegende dat

 • Het gezegde “Eer wie ere toekomt” goed aansluit bij het gedachtegoed van de Jonge Democraten;
  In het verleden actoren die een verandering eerst probeerden te blokkeren, toch met de eer ervan hebben kunnen strijken;
  De Europese Unie haar resultaten onvoldoende presenteert en uitlegt aan haar inwoners;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten vinden dat de Europese Unie een actiever PR-beleid moet gaan voeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De EU zit met een imagoprobleem. Bij veel tegenvallers is de EU als schuldige geframed, terwijl meevallers door andere actoren opgeëist worden.
Een recent voorbeeld is het afschaffen van roamingtarieven binnen de EU: providers adverteren nu massaal met “goedkoop internetten in de hele EU”, terwijl hen dit wettelijk verplicht wordt. Providers hebben de afschaffing van deze tarieven juist lange tijd bevochten, maar strijken nu toch met de eer.
Als de EU actiever PR-beleid voert, zal de mening die inwoners over de EU hebben beter aan kunnen sluiten op de realiteit.

Gerelateerde pagina's