PR-beleid EU

PR-beleid EU

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Het vertrouwen van Europeanen in de Europese Unie momenteel erg laag is;
  • “Brussel” bij tegenvallers vaak als schuldige aangewezen wordt door onder andere bedrijven en nationale politici;
  • Successen van de Europese Unie vaak opgeëist worden door onder andere bedrijven en nationale politici;

Overwegende dat:

  • Het gezegde “Eer wie ere toekomt” goed aansluit bij het gedachtegoed van de Jonge Democraten;
  • In het verleden actoren die een verandering eerst probeerden te blokkeren, toch met de eer ervan hebben kunnen strijken;
  • De Europese Unie haar resultaten onvoldoende presenteert en uitlegt aan haar inwoners;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat de Europese Unie een actiever PR-beleid moet gaan voeren.

Gerelateerde pagina's