EU-lidmaatschap

EU-lidmaatschap

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat

  • In het concept-verkiezingsprogramma van D66 voor de Europese Parlementsverkiezingen staat dat lidmaatschap van de Europese Unie in de Nederlandse grondwet moet worden vastgelegd;
  • Deze discussie bij de Europese parlementsverkiezingen ongetwijfeld verder gevoerd gaat worden;

Overwegende dat:

  • De grondwet is bedoeld voor grondrechten;
  • Zelfs een EU sympathisant nooit met zekerheid kan zeggen dat EU lidmaatschap in een verre toekomst altijd wenselijk zal zijn;
  • Lidmaatschap van de EU geen doel op zich is;
  • EU lidmaatschap in de grondwet een signaal is van angst voor de kiezer en wij als JD juist vertrouwen op de eigen kracht van mensen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van het vastleggen van lidmaatschap van de Europese Unie in de grondwet.

Gerelateerde pagina's