Datacenters

Datacenters

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Nederland een land waar bijna elk hoekje al volgebouwd is;
  • Datacenters een groot oppervlak nodig hebben, opvallen in het landschap en maar weinig werkgelegenheid creëren;
  • De toestemming voor het bouwen van datacenters nu bij de gemeente liggen terwijl het een veel grotere invloed heeft;

Overwegende dat:

  • De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is verantwoordelijk voor het nationale ruimtegebruik;
  • Als er toestemming gegeven moet worden vanuit de landelijke overheid er meer gezag ontstaat waar de datacenters mogen komen;
  • Als er meer toestemming moet komen zullen er meer eisen komen waardoor datacenters beter in de omgeving passen op maatschappelijk en economisch vlak;

Spreekt uit dat:

  • De minister voor Volkshuisvesting het laatste woord moet krijgen over het aanleggen van datacenters in Nederland.