Boerkaverbod

Boerkaverbod

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

 • Nederland veel waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting. Nederland veel waarde hecht aan vrijheid van geloof;
 • De wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding sinds 1 December 2020 een uitzondering bevat voor mondkapjes;
 • De wet in strijd is met artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens: de vrijheid van godsdienst;

Overwegende dat:

 • Er een groep Nederlanders is die zich buitengesloten voelt van de maatschappij, doordat
  zij nu niet gekleed op een manier waarop zij zich op hun gemak voelen, naar gebouwen van de
  overheid of onderwijsinstellingen kunnen. Daarnaast kunnen zij ook geen gebruik maken het
  OV.
 • De wet geïntroduceerd werd als middel om de veiligheid te verbeteren, omdat mensen beter
  zichtbaar zouden zijn, maar het ondertussen door menig Nederlander en meeste politici gewoon de boerka wet wordt genoemd, wat de ware aard van de wet naar boven haalt.
 • Een van de genoemde redenen voor de wet, “De nikab/boerka wordt de vrouw opgelegd, dus dit is juist emancipatie” is volledig op zichzelf omgedraaid doordat de Nederlandse staat nu juist beslist wat vrouwen wel en niet mogen dragen;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten zich uitspreken tegen de wet  die gezichtsbedekkende kleding gedeeltelijk verbiedt.

Gerelateerde pagina's