EU-begroting II

EU-begroting II

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Het Europees Parlement samen met de Europese Raad beslist over de zesjarige begroting;
  • Het Europees Parlement elke vijf jaar wordt verkozen;

Overwegende dat:

  • Niet elk democratisch verkozen Europees Parlement nu zeggenschap heeft over de begroting;
  • Zes jaar erg lang is in een snel veranderende Unie;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een vijfjarige begrotingen waarover wordt beslist door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Gerelateerde pagina's