Energiedrank I

Energiedrank I

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek gebleken is dat energiedrank extra schadelijk is voor de gezondheid van kinderen;

Overwegende dat:

  • Energiedrank een populair drankje is onder kinderen;
  • Kinderen niet in staat zijn een goede afweging te maken tussen wat gezond is en wat niet;

Spreekt uit dat:

  • Er betere voorlichting moet komen over de gevaren van energiedrank en een ontmoedigingsbeleid moet worden gevoerd om kinderen te beschermen voor de gevaren van energiedrank.