Energiedrank I

Energiedrank I

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • uit onderzoek gebleken is dat energiedrank extra schadelijk is voor de gezondheid van kinderen;

overwegende dat

  • energiedrank een populair drankje is onder kinderen;
  • kinderen niet in staat zijn een goede afweging te maken tussen wat gezond is en wat niet;

spreekt uit dat

  • er betere voorlichting moet komen over de gevaren van energiedrank en een ontmoedigingsbeleid moet worden gevoerd om kinderen te beschermen voor de gevaren van energiedrank.

en gaat over tot de orde van de dag.