Nierhandel

Nierhandel

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • Er in Nederland een tekort aan nieren is;
  • Een zwarte markt voor nieren is ontstaan, waarbij nierpatiënten naar het buitenland uitwijken om een donornier te kopen;
  • Mensen maar één gezonde nier nodig hebben om een gezond leven te leiden;

Overwegende dat:

  • de overheid niet het recht heeft te bepalen wat wij met onze huid, beenmerg, zaadcellen en eicellen doen, en dat met nieren ook niet zou mogen;
  • Een door de overheid gereguleerde markt voor nieren voorkomt dat nierpatiënten zich op de zwarte markt begeven om te overleven, waar medische zorg slecht is en de kwaliteit van nieren niet zeker is;
  • Een door de overheid gereguleerde markt voor nieren grotendeels kan voorkomen dat zwarte markten ontstaan waarop mensen gedwongen worden om hun nieren te doneren;
  • Er op dit moment al een strenge procedure is voor vrijwillige orgaandonatie bij leven;
  • De kosten van de behandeling van een nierpatiënt over zijn gehele leven ongeveer acht ton zijn en betaalde donaties daarvoor een goedkoper alternatief vormen;

Spreekt uit dat:

  • Er een door de overheid gereguleerde markt voor nieren moet komen, waarbinnen aandacht is voor de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit en de betaalbaarheid van nieren en de situatie van donoren.

Gerelateerde pagina's