Vreemdelingendetentie I

Vreemdelingendetentie I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Uit een rapport van Amnesty International en de ombudsman blijkt dat veel vreemdelingen vaker dan drie keer in vreemdelingendetentie terecht komen;
  • Vreemdelingendetentie alleen bedoeld is ter voorbereiding op uitzetting;
  • Slechts 25% van de vreemdelingen in vreemdelingendetentie daadwerkelijk worden uitgezet;

Overwegende dat:

  • Vreemdelingendetentie een uiterst zware maatregel is;
  • Vreemdelingendetentie zijn doel voorbij schiet doordat het slechts in een kwart van de gevallen tot uitzetting leidt;
  • In Nederland vreemdelingendetentie een maximumduur heeft van zes maanden, wat verlengd kan worden tot een maximum van 18;
  • Op dit moment vreemdelingendetentie te vaak wordt gebruikt, terwijl het een ultimum remedium zou moeten zijn;
  • Een beperking op deze zware maatregel de autoriteiten zal aansporen om hier zorgvuldiger mee om te springen;

Spreekt uit dat:

  • Het aantal keren dat eenzelfde vreemdeling in vreemdelingendetentie kan worden geplaatst wordt beperkt tot een maximum van drie keer, met een maximum van twee maanden plus mogelijke verlenging tot vier maanden per keer.