Vreemdelingendetentie I

Vreemdelingendetentie I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Uit een rapport van Amnesty International en de ombudsman blijkt dat veel vreemdelingen vaker dan drie keer in vreemdelingendetentie terecht komen;
  • Vreemdelingendetentie alleen bedoeld is ter voorbereiding op uitzetting;
  • Slechts 25% van de vreemdelingen in vreemdelingendetentie daadwerkelijk worden uitgezet;

overwegende dat

  • Vreemdelingendetentie een uiterst zware maatregel is;
  • Vreemdelingendetentie zijn doel voorbij schiet doordat het slechts in een kwart van de gevallen tot uitzetting leidt;
  • In Nederland vreemdelingendetentie een maximumduur heeft van zes maanden, wat verlengd kan worden tot een maximum van 18;
  • Op dit moment vreemdelingendetentie te vaak wordt gebruikt, terwijl het een ultimum remedium zou moeten zijn;
  • Een beperking op deze zware maatregel de autoriteiten zal aansporen om hier zorgvuldiger mee om te springen;

spreekt uit dat

  • Het aantal keren dat eenzelfde vreemdeling in vreemdelingendetentie kan worden geplaatst wordt beperkt tot een maximum van drie keer, met een maximum van twee maanden plus mogelijke verlenging tot vier maanden per keer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In Nederland is de maximumduur van vreemdelingendetentie 6 maanden, wat kan worden verlengd tot een maximum van 18 maanden. In vergelijking met bijvoorbeeld Belgie (2 plus 6 maanden), Spanje (45 dagen) of Frankrijk (60 dagen) is dit hoog.

Er wordt vaak verwezen naar een klein aantal gelukte gevallen van terugkeer, waardoor in een individuele casus vaak kan worden gezegd dat er alsnog concreet zicht is op uitzetting. De cijfers spreken dit echter tegen. De kans dat een uitzetting slaagt neemt drastisch af naarmate de detentie langer voortduurt. Het overgrote deel van de aantoonbare vertrekken wordt in de eerste maanden bewerkstelligd. Van de mensen die langer dan zes maanden hebben vastgezeten, vertrekt nog slechts 17% aantoonbaar. Verder blijkt uit onderzoek dat hoe langer detentie duurt, hoe groter de (potentiële) gezondheidsschade en hoe meer de kwetsbaarheid van gedetineerde vreemdelingen toeneemt. Zo laat een onderzoek van de Jesuit Refugee service zien dat na een periode van driee maanden kwetsbaarheid erg hoog is.

Gerelateerde pagina's