Kernrampen

Kernrampen

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • Er ondanks dat kernrampen zeer zeldzaam zijn, al meerdere kernrampen zijn geweest, ook in westerse landen (Sellafield, three mile island, Fukishima, Chernobyl);
  • De gevolgen van een kernramp op sociaal, milieu en financieel gebied zeer groot zijn;
  • Er in 1960 een internationaal verdrag is afgesloten waarin gesteld wordt dat de exploitant van een kerncentrale zich moet verzekeren (het maximum uit te keren bedrag voor de exploitant is daarin gesteld op 150 miljoen SDR (189 miljoen 2015-05-11 euro’s) en maximale claimtijd is 10 jaar);

Overwegende dat:

  • Kernrampen niet uit te sluiten zijn;
  • Radioactieve vervuiling ook op lange termijn slachtoffers claimt;
  • De ervaring die er is met kernrampen laat zien dat de kosten veel hoger oplopen dan gesteld wordt in het internationale verdrag;
  • De JD pleit voor het principe “de vervuiler betaalt”;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten de ‘Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy’ verwerpen;
  • De Jonge Democraten van mening zijn dat de exploitant van een kerncentrale een verzekering dient te hebben die alle kosten ten gevolge van een kernramp dekt;
  • De kosten die een buitenlandse kerncentrale op Nederlands eigendom veroorzaakt door Nederland verhaald dienen te worden op de instantie die de kerncentrale representeert.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's