Woningdelen

Woningdelen

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

 • Er een woningcrisis is;
 • De (stikstof)ruimte in Nederland schaars is voor nieuw bouw;
 • Nederlanders gemiddeld meer woonoppervlak hebben dan mensen in andere dichtbevolkte Europese landen;
 • De norm door middel van wetgeving waaronder de huisvestigingswet gesteld is op maximaal één
  huishouden per woning;
 • Er op dit moment financiële represailles gebonden zijn aan het delen van een woning en/of het in huis nemen van een ander huishouden, zoals het verliezen van een deel van de uitkering en/of huurtoeslagen.

Overwegende dat:

 • Het gemiddelde woonoppervlak vooral veroorzaakt wordt door een hoog gehalte eenpersoonshuishoudens in Nederland en dit aantal naar verwachting verder zal stijgen;
 • Het delen van een woning met anderen ervoor kan zorgen dat er minder huizen nodig zijn;
 • Het niet toegestaan is om met meer dan één huishouden te zijn ingeschreven op hetzelfde adres.

Spreekt uit dat:

 • Het wettelijk toegestaan moet worden om met meer dan één financieel zelfstandig en onafhankelijk huishouden een woning te delen.

Gerelateerde pagina's