Dierenethiek: jagen

Dierenethiek: jagen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • De JD in de afgelopen jaren enkele moties over dierenwelzijn heeft aangenomen;
  • Geen van deze moties volledig uiteen zet welke rechten de JD aan dieren toekent;
  • De groep wilde dieren alle dieren omvat die niet in gevangenschap worden gehouden;

Overwegende dat:

  • De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
  • Er verschillende motieven kunnen zijn om wilde dieren te doden;
  • Het wenselijk is om een algemene visie over dierenethiek op te stellen;

Spreekt uit dat:

  • Alleen op dieren gejaagd mag worden voor zelfbescherming (waaronder plaagdierbestrijding) en bescherming van het ecosysteem.

Gerelateerde pagina's