Waarschuwingslabels ongezonde producten

Waarschuwingslabels ongezonde producten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • 49% van de Nederlanders overgewicht heeft en 14% obees is in vergelijking met 33% overgewicht en 6% obesitas in 1990 [1];
 • Correlaties zijn aangetoond tussen toename van ongezonde voeding en afname van levensverwachting.

overwegende dat

 • Een gezonde levensstijl een effectieve vorm van preventie is;
 • In het Politiek Programma van de Jonge Democraten staat “…een ontmoedigingsbeleid voor ongezond gedrag is volgens de Jonge Democraten te rechtvaardigen”;
 • De huidige etiketten op voeding veel informatie bevatten, maar dat deze niet voor iedereen eenduidig te interpreteren is;
 • Labels op ongezonde producten binnen een productgroep een eenduidig signaal kunnen afgeven en daarmee de informatieongelijkheid verminderen;
 • Beter geïnformeerde consumenten een meer weloverwogen keuze kunnen maken;
 • De Jonge Democraten al voorstander zijn van waarschuwingslabels op frisdranken;
 • Naast frisdranken er ook andere producten binnen productgroepen ongezond zijn, waar de consument weinig kennis van heeft;
 • We onze liberale grondbeginselen in ere houden aangezien de consument nog steeds vrij is om zowel ongezonde als gezonde producten te kiezen.

spreekt uit dat

 • Ongezonde producten binnen productgroepen gemarkeerd moeten worden met een speciaal, informatief waarschuwingslabel.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het voedingscentrum zou kunnen aangeven welke producten welke labels voor gezonde of ongezonde keuze kunnen dragen. Hierbij kan gelet worden op o.a. zoutgehalte, vetgehalte, suikergehalte, hoeveelheid voedingsvezels, toegevoegde kunstmatige stoffen en vervangers en calorische inhoud.
[1]https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijferscontext/trends#node-trend-obesitas-naar-opleiding