Waarschuwingslabels ongezonde producten

Waarschuwingslabels ongezonde producten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

 • 49% van de Nederlanders overgewicht heeft en 14% obees is in vergelijking met 33% overgewicht en 6% obesitas in 1990;
 • Correlaties zijn aangetoond tussen toename van ongezonde voeding en afname van levensverwachting;

Overwegende dat:

 • Een gezonde levensstijl een effectieve vorm van preventie is;
 • In het Politiek Programma van de Jonge Democraten staat “…een ontmoedigingsbeleid voor ongezond gedrag is volgens de Jonge Democraten te rechtvaardigen”;
 • De huidige etiketten op voeding veel informatie bevatten, maar dat deze niet voor iedereen eenduidig te interpreteren is;
 • Labels op ongezonde producten binnen een productgroep een eenduidig signaal kunnen afgeven en daarmee de informatieongelijkheid verminderen;
 • Beter geïnformeerde consumenten een meer weloverwogen keuze kunnen maken;
 • De Jonge Democraten al voorstander zijn van waarschuwingslabels op frisdranken;
 • Naast frisdranken er ook andere producten binnen productgroepen ongezond zijn, waar de consument weinig kennis van heeft;
 • We onze liberale grondbeginselen in ere houden aangezien de consument nog steeds vrij is om zowel ongezonde als gezonde producten te kiezen;

Spreekt uit dat:

 • Ongezonde producten binnen productgroepen gemarkeerd moeten worden met een speciaal, informatief waarschuwingslabel.