Inkomenseis vrije huur

Inkomenseis vrije huur

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Veel verhuurders in de vrije sector inkomenseisen aan huurders stellen om in aanmerking te komen voor een huurwoning;
  • Het niet abnormaal is dat deze inkomenseis als voorwaarde stelt om 4 tot 5x de vereiste huur te verdienen;
  • Volgens het Nibud huurders in de vrije sector gemiddeld 42% van hun inkomen kwijt zijn aan de huur;

Overwegende dat:

  • Vele huurders door hoge inkomenseisen bij voorbaat al niet in aanmerking komen voor een huurhuis die ze wel zouden kunnen betalen;
  • De huizenmarkt voor starters op veel plekken in Nederland al helemaal op slot zit;
  • Hoge inkomenseisen de doorstroom naar duurdere huurwoningen remt en zo extra druk toevoegt op de startersmarkt;
  • Het voor een verhuurder helemaal niet nodig is om als zekerheid van betaling een inkomenseis van 4 tot 5x te huur te stellen;

Spreekt uit dat:

  • De inkomenseis van het bruto maandsalaris voor huur in de vrije sector maximaal 3 keer de maandelijkse huur mag zijn.