30-urige werkweek

30-urige werkweek

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • De standaard werkweek in Nederland 40 uur is;
 • In Zweden en in andere landen experimenten zijn gedaan met kortere werkweken;
 • Volgens onderzoek werknemers op een 8-urige werkdag gemiddeld maar 3 uur productief zijn;
 • Stressproblematiek Nederland 6 miljard per jaar kost;

Overwegende dat:

 • Een 40-urige werkweek betrekkelijk arbitrair is en niet de gulden standaard hoeft te zijn;
 • Een kortere werkdag voor een hoger energieniveau en productiviteit op een dag kan zorgen;
 • Er onderzoeken zijn geweest dat men op een 6-urige werkdag zelfs meer voor elkaar krijgt dan op een 8-urige werkdag;
 • Een kortere werkweek volgens onderzoek voor gezondere mensen zorgt en een lager ziekteverzuim bewerkstelligt;
 • Een kortere werkweek de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert aangezien (huishoudelijke) taken die veelal bij de vrouw terecht komen eerlijker verdeeld kunnen worden;
 • Een 40-urige werkweek met het oog op automatisering en robotisering niet toekomstbestendig is;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een standaard werkweek van 30 uur.
 • De overheid bedrijven moet stimuleren in het experimenteren met een 30-urige werkweek.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's