Goederentransport per trein

Goederentransport per trein

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Het Europees Systeem voor Emissiehandel (EU ETS) niet van toepassing is op de transportsector;
  • De transportsector verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van alle Europese broeikasgassen;
  • De uitstoot van broeikasgassen in de Europese transportsector met 20% is toegenomen sinds 1990;

overwegende dat

  • Handel in Europa voor een groot deel van goedkoop transport afhankelijk is;
  • Goederentreinen aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten dan transport per vrachtwagen;
  • Het verminderen van het gebruik van vrachtwagens bijkomende voordelen heeft zoals verkeersveiligheid en luchtkwaliteit;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat Europees goederentransport per trein een beter alternatief moet worden voor vrachtwagens.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De problemen die meer gebruik van het spoor tegenhouden wisselen sterk. Soms gaat het om afwijkende standaarden, soms missen stations een “bypass” voor vrachtvervoer, soms is een traject te druk, soms is de containeroverslag slecht bereikbaar (of te klein) en soms is een vrachtwagen gewoon goedkoper. Op verschillende plekken van het Europese spoornetwerk moeten verschillende van deze deelproblemen opgelost worden.