Goederentransport per trein

Goederentransport per trein

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Het Europees Systeem voor Emissiehandel (EU ETS) niet van toepassing is op de transportsector;
  • De transportsector verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van alle Europese broeikasgassen;
  • De uitstoot van broeikasgassen in de Europese transportsector met 20% is toegenomen sinds 1990;

Overwegende dat:

  • Handel in Europa voor een groot deel van goedkoop transport afhankelijk is;
  • Goederentreinen aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten dan transport per vrachtwagen;
  • Het verminderen van het gebruik van vrachtwagens bijkomende voordelen heeft zoals verkeersveiligheid en luchtkwaliteit;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat Europees goederentransport per trein een beter alternatief moet worden voor vrachtwagens.