Vuurwerkverbod

Vuurwerkverbod

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Jaarlijks honderden gewonden vallen door het afsteken van particulier vuurwerk;
  • Jaarlijks miljoenen euro’s door gemeentes betaald worden om vuurwerkrestanten weer op te ruimen;
  • Jaarlijks miljoenen schadegevallen te betreuren zijn door misplaatst vuurwerk;
  • De prijs van vuurwerk sterk stijgt de afgelopen jaren.

overwegende dat

  • Er rekening gehouden moet worden met het feit dat iedereen mogelijk vuurwerk wil aanschouwen;
  • De keuzevrijheid van mensen over welk vuurwerk men wil aanschouwen niet in het geding moet komen;
  • Deze keuzevrijheid al in geding komt door de toenemende prijs van vuurwerk.

spreekt uit dat

  • Het particulier vuurwerk afsteken verboden moet worden en vervangen moet worden door een centraal georganiseerde vuurwerkdemonstratie.

en gaat over tot de orde van de dag.