Stemmingen in het Europees Parlement

Stemmingen in het Europees Parlement

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Europarlementariërs na een stemming hun stem in de notulen kunnen wijzigen;
  • Deze wijziging geen invloed heeft op de uitkomst van de stemming, maar alleen op hoe het stemgedrag van individuele leden wordt weergegeven in de notulen;
  • Meer dan 100 Europarlementariërs tenminste 50 keer gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid in de afgelopen 5 jaar;

Overwegende dat:

  • De kans dat de stemmachines niet juist functioneren op het moment van stemming zeer klein is;
  • Het nog onwaarschijnlijker is dat dat vooral gebeurt als er een politiek gevoelig onderwerp besproken wordt;
  • Het nog onwaarschijnlijker is dat zo’n storing net dat ene nationale blok in een bepaalde fractie treft;
  • Het EP eens transparant moet gaan doen;

Spreekt uit dat:

  • De mogelijkheid dat Europarlementariërs hun stem in de notulen kunnen laten aanpassen afgeschaft wordt;
  • D66 Europarlementariërs geen gebruik moeten maken van deze mogelijkheid, zolang deze bestaat;
  • D66 in haar Europese fractie pleit voor een fractiediscipline waarbinnen de gehele fractie hier geen gebruik van maakt.

Gerelateerde pagina's