Stemmingen in het Europees Parlement

Stemmingen in het Europees Parlement

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Europarlementariers na een stemming hun stem in de notulen kunnen wijzigen;
  • deze wijziging geen invloed heeft op de uitkomst van de stemming, maar alleen op hoe het stemgedrag van individuele leden wordt weergegeven in de notulen;
  • meer dan 100 Europarlementariers tenminste 50 keer gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid in de afgelopen 5 jaar;

overwegende dat

  • de kans dat de stemmachines niet juist functioneren op het moment van stemming zeer klein is;
  • het nog onwaarschijnlijker is dat dat vooral gebeurt als er een politiek gevoelig onderwerp besproken wordt;
  • het nog onwaarschijnlijker is dat zo’n storing net dat ene nationale blok in een bepaalde fractie treft;
  • het EP eens transparant moet gaan doen;

spreekt uit dat

  • de mogelijkheid dat Europarlementariers hun stem in de notulen kunnen laten aanpassen afgeschaft wordt;
  • D66 Europarlementariers geen gebruik moeten maken van deze mogelijkheid, zolang deze bestaat;
  • D66 in haar Europese fractie pleit voor een fractiediscipline waarbinnen de gehele fractie hier geen gebruik van maakt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De notulen van het EP laten zien dat Europarlementariers regelmatig hun stem achteraf laten aanpassen (“Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag”). Officieel is dit in geval van het niet functioneren van stemapparatuur, in de praktijk gebeurt het vooral bij controversiele thema’s (bijvoorbeeld 63 EPers bij de eerste stemming over Brexit).