Energiedrank II

Energiedrank II

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek gebleken is dat energiedrank extra schadelijk is voor de gezondheid van kinderen;
  • Energiedrank te koop is in schoolkantines;

Overwegende dat:

  • Energiedrank een populair drankje is onder kinderen;
  • Kinderen niet in staat zijn een goede afweging te maken tussen wat gezond is en wat niet;

Spreekt uit dat:

  • Energiedrank verboden moet worden in schoolkantines.

Gerelateerde pagina's