Energiedrank II

Energiedrank II

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • uit onderzoek gebleken is dat energiedrank extra schadelijk is voor de gezondheid van kinderen;
  • energiedrank te koop is in schoolkantines;

overwegende dat

  • energiedrank een populair drankje is onder kinderen;
  • kinderen niet in staat zijn een goede afweging te maken tussen wat gezond is en wat niet;

spreekt uit dat

  • energiedrank verboden moet worden in schoolkantines.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het voedingscentrum adviseert scholen al om energiedrank niet te verkopen in scholen. Een deel van de scholen doet dit al, maar toch zijn er nog genoeg scholen die dit wel aanbieden terwijl scholen gezonde voeding zouden moeten aanbieden. Gezien de risico’s (energiedrank bevat veel cafeïne, suiker en taurine wat kan zorgen voor obesitas, overbelasting van het hart en rusteloosheid) hoort energiedrank niet thuis in schoolkantines.