Auteursrecht

Auteursrecht

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • De Nederlandse Auteurswet uit 1912 stamt;
  • Men conform deze wet automatisch auteursrecht verwerft over iedere creatieve uiting;
  • Het verspreiden van auteursrechtelijk materiaal strafrechtelijk verboden is;

Overwegende dat:

  • Het doel van auteursrecht het stimuleren van creativiteit, innovatie en culturele ontwikkeling is;
  • Het beschermen van rechthebbenden een middel hiertoe is, en geen doel op zich;
  • Innovatie baat heeft bij vrije toegang tot creatieve werken;
  • Auteurs aanspraak moeten kunnen maken op vergoeding voor hun werk;

Spreekt uit dat:

  • Auteursrecht over een werk actief geclaimd moet worden;
  • Auteurs dit zonder financiële of administratieve drempels moeten kunnen doen bij een centrale instantie;
  • Werken waarover geen auteursrecht geclaimd is vrij verspreid en hergebruikt mogen worden met naamsvermelding van de originele auteur. Dit is vergelijkbaar met een variant van de populaire Creatie Commons licenties.

Gerelateerde pagina's