Auteursrecht

Auteursrecht

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • De Nederlandse Auteurswet uit 1912 stamt;
  • Men conform deze wet automatisch auteursrecht verwerft over iedere creatieve uiting;
  • Het verspreiden van auteursrechtelijk materiaal strafrechtelijk verboden is;

Overwegende dat:

  • Het doel van auteursrecht het stimuleren van creativiteit, innovatie en culturele ontwikkeling is;
  • Het beschermen van rechthebbenden een middel hiertoe is, en geen doel op zich;
  • Innovatie baat heeft bij vrije toegang tot creatieve werken;
  • Auteurs aanspraak moeten kunnen maken op vergoeding voor hun werk;

Spreekt uit dat:

  • Auteursrecht over een werk actief geclaimd moet worden;
  • Auteurs dit zonder financiële of administratieve drempels moeten kunnen doen bij een centrale instantie;
  • Werken waarover geen auteursrecht geclaimd is vrij verspreid en hergebruikt mogen worden met naamsvermelding van de originele auteur. Dit is vergelijkbaar met een variant van de populaire Creatie Commons licenties.