Fake news

Fake news

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • De journalistiek een belangrijke rol speelt in het controleren van de verschillende machten;
  • Nepnieuws moeilijk van echt nieuws te onderscheiden is;

Overwegende dat:

  • Goede journalistiek belangrijk is in een democratie;
  • Nepnieuws grote gevolgen kan hebben;
  • De nieuwsconsument zelf niet volledig in staat is de betrouwbaarheid van nieuws te controleren;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten media aanmoedigen een onafhankelijke ombudsman/-vrouw hun journalistieke afwegingen te laten controleren.