Kansspelen

Kansspelen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Het voor speelhallen niet is toegestaan om bemande tafelspellen als roulette, poker en Black Jack aan te bieden;
  • Het voor speelhallen niet wettelijk verplicht is preventiebeleid te hanteren;

Overwegende dat:

  • Iedereen door het internet al laagdrempeliger de middelen heeft met geld aan deze spellen deel te nemen;
  • Verslavingspreventiebeleid kan worden beschouwd als elke andere regulatie op de markt en empirisch succesvol blijkt;
  • De overheid momenteel een monopolie heeft op dergelijke spellen;
  • Er onder adequate omstandigheden geen reden zou moeten zijn deze spellen voor speelhallen te verbieden;

Spreekt uit dat:

  • Het voor speelhallen mogelijk moet worden bemande tafelspellen als roulette, poker en Black Jack aan te bieden mits zij gereguleerd adequaat verslavingspreventiebeleid hanteren.