Kansspelen

Kansspelen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Het voor speelhallen niet is toegestaan om bemande tafelspellen als roulette, poker en Black Jack aan te bieden
  • Het voor speelhallen niet wettelijk verplicht is preventiebeleid te hanteren

overwegende dat

  • Iedereen door het internet al laagdrempeliger de middelen heeft met geld aan deze spellen deel te nemen
  • Verslavingspreventiebeleid kan worden beschouwd als elke andere regulatie op de markt en empirisch succesvol blijkt
  • De overheid momenteel een monopolie heeft op dergelijke spellen
  • Er onder adequate omstandigheden geen reden zou moeten zijn deze spellen voor speelhallen te verbieden

spreekt uit dat

  • Het voor speelhallen mogelijk moet worden bemande tafelspellen als roulette, poker en Black Jack aan te bieden mits zij gereguleerd adequaat verslavingspreventiebeleid hanteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wettelijk gezien is er maar één casino in Nederland: Holland Casino. Zij mogen als enige bemande tafelspellen als roulette, poker en Black Jack aanbieden. Andere ”casino’s” zijn wettelijk gezien ”speelhallen”, waarvoor dit niet is toegestaan.