Dierenethiek: dieren in gevangenschap

Dierenethiek: dieren in gevangenschap

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • De JD in de afgelopen jaren enkele moties over dierenwelzijn heeft aangenomen;
  • Geen van deze moties volledig uiteen zet welke rechten de JD aan dieren toekent;
  • De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte; vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst en leed;
  • De groep dieren in gevangenschap alle dieren omvat die in gevangenschap worden gehouden zonder dat ze deel uitmaken van de bio industrie, zoals huis-, laboratorium en dierentuin dieren;

Overwegende dat:

  • De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
  • Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
  • Dieren een belangrijke rol kunnen spelen in sociale, educatieve en wetenschappelijke setting;
  • Het wenselijk is om een algemene visie over dierenethiek op te stellen;

Spreekt uit dat:

  • Dieren in gevangenschap gehouden mogen worden als grotendeels aan hun natuurlijke behoeftes voldaan wordt of als het nodig is voor onderzoek of de gezondheid van het dier of de soort zelf;
  • Bezoeken van (tijdelijk opgevangen) dieren voor educatieve of culturele redenen.

Gerelateerde pagina's