Schoolfruit

Schoolfruit

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 5 september 2020

Constaterende dat:

 • Een overconsumptie van ongezonde snacks en een tekort aan gezonde snacks onder jongeren een toenemend probleem is;
 • Gedragswetenschappers hebben aangetoond dat je voorkeuren en gedragingen grotendeels voor je 18e levensjaar worden bepaald;
 • Het EU-schoolfruitprogramma is opgezet; een programma, gesubsidieerd vanuit de Europese Unie, waar scholen (die worden ingeloot) zich voor in kunnen schrijven om 20 weken lang 3x per week schoolfruit te ontvangen inclusief educatief lesmateriaal, met als doel
  om jongeren te leren hoe belangrijk het is om genoeg groente en fruit te eten;
 • Uit evaluatierapporten is gebleken dat het EU-schoolfruitprogramma als succesvol wordt ervaren door scholen, ouders en leerlingen;
 • Het EU-schoolfruitprogramma met name gunstig is voor jongeren uit wijken met een lagere sociaal-economische positie;

Overwegende dat:

 • Je niet vroeg genoeg kunt beginnen met gezond leren eten en dat school de plek is die deze educatieve taak op zich kan nemen zodra deze opvoeding thuis ontbreekt;
 • Afgelopen jaar een flink aantal scholen is uitgeloot van het EU-schoolfruitprogramma, omdat er maar een beperkt budget is;
 • Er slechts zo’n € 430.000 extra nodig is om het beschikbare budget aan te vullen zodat alle scholen die zich, naar verwachting, in de komende jaren inschrijven daadwerkelijk mee kunnen doen aan het EU-schoolfruitprogramma;
 • Wij als progressief-liberalen een voorstander zijn van ’voorkomen is beter dan genezen’;

Spreekt uit dat:

 • Het beschikbare budget vanuit de Europese Unie wordt verhoogd, dan wel wordt aangevuld met nationale financiering, zodat alle scholen die zich hebben ingeschreven mee kunnen doen aan het EU-schoolfruitprogramma.