Kamerstop

Kamerstop

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Maastricht vanaf 9 januari 2018 een studentenstop hanteert in 87 straten;
  • Maastricht beweert dit te doen om overlast voor inwoners te verminderen;

Overwegende dat:

  • Een dergelijke studentenstop de hele studentenpopulatie negatief generaliseert;
  • Ook studenten die geen overlast veroorzaken door de maatregel belemmerd worden;
  • De zaken die tot overlast leiden op zichzelf al verboden zijn;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor het expliciet onmogelijk maken van beleid dat mensen verbiedt in een straat te wonen omdat zij student zijn.