Kamerstop

Kamerstop

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Maastricht vanaf 9 januari 2018 een studentenstop hanteert in 87 straten;
  • Maastricht beweert dit te doen om overlast voor inwoners te verminderen.

overwegende dat

  • Een dergelijke studentenstop de hele studentenpopulatie negatief generaliseert;
  • Ook studenten die geen overlast veroorzaken door de maatregel belemmerd worden;
  • De zaken die tot overlast leiden op zichzelf al verboden zijn.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor het expliciet onmogelijk maken van beleid dat mensen verbiedt in een straat te wonen omdat zij student zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het is volstrekt belachelijk dat een groep zo divers als “studenten” over
één kam geschoren wordt. De studenten die overlast veroorzaken zullen
een zichtbare minderheid zijn. Maastricht zou gerichtere maatregelen
tegen de overlast in moeten zetten, en veelplegers aanpakken, in plaats
van een ridicuul beleid als dit te hanteren.
Het weren van mensen die toevallig student zijn, en bijvoorbeeld een
straatverbod hebben, kan natuurlijk nog wel.