Commercieel draagmoederschap

Commercieel draagmoederschap

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Draagmoederschap in de praktijk veel veranderd is, maar dat de Nederlandse wet nog niet is aangepast aan de veranderde praktijk. Hierdoor worden veel wensouders belemmerd in hun streven naar het krijgen van een kind of kinderen;
  • Een ongewenste praktijk bestaat waarbij ouders kiezen voor commercieel draagmoederschap in het buitenland en hiermee het risico lopen dat het ouderschap bij terugkomst niet wordt erkend.

overwegende dat

  • Alle partnercombinaties aanspraak maken op het ouderschap;
  • Er een passend juridisch kader voor het draagmoederschap moet worden ontwikkeld

spreekt uit dat

  • Het kader niet restrictief behoort te zijn en is gevrijwaard van moeilijke adoptieprocedures;
  • Het verbod op commercieel draagmoederschap moet worden genuanceerd, wat inhoudt dat het onder bepaalde voorwaarden toegestaan is, zoals bij de tussenkomst van een non- profit organisatie;
  • Om criminalisering van het draagmoederschap en uitbuiting van kwetsbare groepen tegen te gaan pleiten de Jonge Democraten voor toezicht.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Commercieel draagmoederschap moet vrij baan krijgen in Nederland. Het is daarbij belangrijk om het doel van de huidige wetgeving te waarborgen, het strafbaar stellen van mensenhandel. Middels de tussenkomst van een non-profit organisatie kunnen dit soort praktijken tegengegaan worden en dwingt het wensouders niet om risico’s te nemen. Tevens voorkomt het onslachtige procedures in het buitenland zoals nu het geval is.