Gratis toegang musea

Gratis toegang musea

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Musea al snel twintig euro per persoon kosten;
  • Veel jongeren een dergelijk bedrag niet kunnen betalen of dit niet over hebben voor een museumbezoek;
  • Een studentenkaart lang niet overal gratis toelating of zelfs korting biedt;
  • Musea in de meeste andere landen in Europa wél gratis zijn voor jongeren;

Overwegende dat:

  • Het bezoeken van musea aantrekkelijker moet worden om cultuur te bevorderen;
  • Musea toegankelijk zouden moeten zijn voor alle Nederlanders, ook voor jongeren met vaak minder geld;

Spreekt uit dat:

  • Alle musea in Nederland gratis toegang moeten bieden voor scholieren en mbo-, hbo- en wo-studenten.