Depositogarantiestelling

Depositogarantiestelling

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Een Europees depositogarantiestelsel het spaargeld van rekeninghouders overal in de EU bescherming biedt;
  • Met een gemeenschappelijk stelsel grote schokken en financiële systeemcrises die de nationale draagkracht te boven gaan, gemakkelijker opgevangen kunnen worden;

Overwegende dat:

  • Burgers zoveel mogelijk beschermt moeten worden bij het falen van banken;
  • De financiële crisis heeft laten zien dat problemen met banken niet bij de landsgrenzen ophouden;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat er een Europees depositogarantiestelsel, gefinancierd door de banken, moet worden ingevoerd.