Depositogarantiestelling

Depositogarantiestelling

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Een Europees depositogarantiestelsel het spaargeld van rekeninghouders overal in de EU bescherming biedt.
  • Met een gemeenschappelijk stelsel grote schokken en financiële systeemcrises die de nationale draagkracht te boven gaan, gemakkelijker opgevangen kunnen worden.

overwegende dat

  • Burgers zoveel mogelijk beschermt moeten worden bij het falen van banken.
  • De financiële crisis heeft laten zien dat problemen met banken niet bij de landsgrenzen ophouden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat er een Europees depositogarantiestelsel, gefinancierd door de banken, moet worden ingevoerd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Geld dat bij een bank wordt aangehouden heet een deposito. De meeste banken hebben een bedrijfsmodel waarbij ze dit geld aan andere klanten uitlenen. Ze houden slechts een deel van het in bewaring gegeven geld achter voor mensen die geld willen opnemen. Om de deposito’s grotendeels veilig te stellen leggen banken geld in een soort verzekeringsfonds, dat depositogarantiestelsel wordt genoemd. Als een nationaal depositogarantiestelsel niet in staat is om bij het faillissement van een grote bank de deposito’s van rekeninghouders te vergoeden, moet de belastingbetaler mogelijk het tekort bijpassen, wat slecht is voor de overheidsfinanciën van dat land.

Gerelateerde pagina's