Democratisering veiligheidsregio’s

Democratisering veiligheidsregio’s

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • Veiligheidsregio’s de leiding hebben over de aanpak van crises;
 • Elke gemeente bij wet is ingedeeld in een veiligheidsregio en verplicht is daaraan deel te nemen. Iedere gemeente vaardigt zijn burgemeester af voor het bestuur, deze mag niet vervangen worden door een wethouder;
 • Een college de burgemeester individueel om verantwoording kan vragen, maar niet de hele veiligheidsregio;
 • De veiligheidsregio’s niet democratisch verkozen zijn, maar wel impactvolle besluiten nemen en zelf maatregelen mogen treffen in hun regio;
 • Ze vooral over noodverordeningen eigen regio besluiten, waarin wel landelijke beleid is vastgelegd, maar de veiligheidsregio’s toch de mogelijkheid hebben er zelf dingen in aan te passen;
 • De veiligheidsregio’s geen verantwoording moeten afleggen over hun besluiten aan gemeenteraden gezien ze mandaat hebben van het kabinet via de Wet op de Veiligheidsregio’s;

Overwegende dat:

 • Noodverordeningen die veiligheidsregio’s uitspreken van korte duur horen te zijn, wat nu niet het geval is bij corona;
 • Met het alarmfasesysteem de macht door kabinet nogmaals neergelegd wordt bij veiligheidsregio’s en hun macht dus ook niet zal verminderen;
 • De provinciale indeling soms willekeurig lijkt besloten;
 • Gemeenteraden volledig buitenspel worden gezet door de veiligheidsregio’s;
 • Alleen de gemeenteraad van de voorzittende gemeente de voorzitter van de veiligheidsregio kan controleren;
 • Het kwalijk is dat er geen enkel democratisch mandaat is voor dergelijk belangrijke bestuurdersfuncties;

Spreekt uit dat:

 • Veiligheidsregio’s een veiligheidsraad moeten krijgen waarin vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zitten.

Gerelateerde pagina's