Wederopbouw Gaza

Wederopbouw Gaza

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • De oorlog tussen Israël en Gaza sinds 7 oktober 2023 al duizenden tot tienduizenden mensen in Gaza het leven heeft gekost;
  • Uit cijfers van UNRWA blijkt dat momenteel meer dan 90% van de Gazaanse bevolking ontheemd is geraakt en meer dan 60% van de Gazaanse infrastructuur is verwoest of beschadigd.

Overwegende dat:

  • Het geweld psychologische schade met zich meebrengt die niet snel zal verdwijnen als er een staakt-het-vuren wordt ingesteld of een vredesverdrag wordt gesloten tussen Israël en Gaza;
  • De Gazaanse bevolking een lange-termijn-perspectief moet worden geboden;
  • Het niet wenselijk is dat Palestijnse jongeren worden gerekruteerd door Hamas of vergelijkbare organisaties;
  • In Afghanistan is gebleken dat steun voor de opbouw van een door oorlog geruïneerde staat meetbare successen oplevert indien westerse landen ook helpen om terrorisme tegen te gaan, mits westerse landen blijvend steun verlenen;

Spreekt uit dat:

  • Op het moment dat er vredesverdrag worden gesloten tussen Israël en Gaza, de Nederlandse overheid zich dient in te zetten voor het in dat verdrag opnemen van afspraken op het gebied van mensenrechten, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en milieubescherming en voor het instellen van een toezichthoudende organisatie die toeziet op naleving van deze afspraken en die breed draagvlak geniet onder zowel de Israëlische als de Palestijnse bevolking.

Gerelateerde pagina's