Menstruatieproducten in basispakket

Menstruatieproducten in basispakket

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Schotland menstruatieproducten vrij toegankelijk heeft gemaakt en Nederland dit nog niet heeft gedaan.; 
  • Dat wij als progressief en liberaal land nu achter Schotland aanlopen;
  • Een vrouw gedurende haar leven gemiddeld zo’n 6000 euro uitgeeft aan producten als maandverband en tampons;
  • De vrouw er immers niet zelf voor kiest om ongesteld te worden;
  • Anticonceptiemiddelen die het ongesteld worden uitstellen of geheel uit laten blijven ook geld kosten;
  •   Vrouwen die in armoede leven of geen geld hebben voor menstruatieproducten tijdens hun menstruatie vaak niet naar school/ werk kunnen als gevolg hiervan;

Overwegende dat:

  • De JD zich inzet voor gelijke kansen voor alle burgers;
  • Vrouwen niet achtergesteld mogen worden op basis van geslacht;
  •   Menstrueren iets natuurlijks is niet uitgebuit zou moeten worden door commerciële bedrijven;

Spreekt uit dat:

  • Nederland Schots voorbeeld volgt en menstruatieproducten vrij toegankelijk maakt door het in het basispakket op te nemen.