Stedenverbanden Rusland

Stedenverbanden Rusland

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Er nog Nederlandse steden zijn die hun stedenband met Russische steden niet hebben verbroken, waaronder Groningen, Rotterdam en Nijmegen;
  • Sinds 24 februari 2022 Rusland zich in een staat van oorlog met Oekraïne bevindt;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten vanwege de oorlog steun willen betuigen aan Oekraïne;
  • De stedenbanden gedurende de oorlog niet van veel nut zullen zijn voor de desbetreffende steden;
  • De stedenbanden met Rusland nu ambtelijke capaciteit vergen die beter elders besteed kan worden, bijvoorbeeld met nieuwe stedenbanden met steden in Oekraïne en Moldavië;

Spreekt uit dat:

  • Nederlandse steden al hun stedenbanden met Russische steden moeten verbreken.

Gerelateerde pagina's