Burgerbegroting

Burgerbegroting

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • De lokale begroting wereldwijd in meer dan 1500 steden opgesteld wordt via een proces van participatief budgetteren;
  • Nederland desondanks de mogelijkheid tot een dergelijke ‘burgerbegroting’ niet kent;

Overwegende dat:

  • Er een kloof is tussen burger en politiek in Nederland, met als resultaat een daling van politiek vertrouwen;
  • Dit vertrouwen ten dele opgevuld kan worden door de burger volledige inspraak te geven in het opstellen van de begroting; één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar;
  • Het nuttig is om de wensen en expertise van bewoners in te lijven in de lokale begroting;
  • De burgerbegroting in de steden met de mogelijkheid daartoe tot verbazingwekkend positieve gevolgen heeft geleid;
  • Het daarom wenselijk is om te zien of de burgerbegroting in Nederland tot soortgelijke effecten kan leiden;

Spreekt uit dat:

  • Er in Nederland op lokaal niveau experimenten met de burgerbegroting gehouden dienen te worden.

Gerelateerde pagina's