Roken

Roken

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • De kankerverwekkende stoffen die vrijkomen tijdens het roken, worden ingeademd door minderjarigen en hun gezondheid aantasten;

Overwegende dat:

  • De bescherming van de gezondheid van minderjarigen belangrijker is dan de vrijheid van volwassenen om zelf te beslissen of ze in de auto roken of niet;
  • Een auto relatief slecht geventileerd is, waardoor de concentratie kankerverwekkende stoffen hoog is, vergeleken met bijvoorbeeld een woonruimte;
  • Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat meeroken voor minderjarigen niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid is, maar dat het ook de kans dat zij later zelf gaan roken vergroot;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een verbod op roken in de auto in het bijzijn van minderjarigen.