Roken

Roken

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • De kankerverwekkende stoffen die vrijkomen tijdens het roken, worden ingeademd door minderjarigen en hun gezondheid aantasten.

overwegende dat

  • De bescherming van de gezondheid van minderjarigen belangrijker is dan de vrijheid van volwassenen om zelf te beslissen of ze in de auto roken of niet;
  • Een auto relatief slecht geventileerd is, waardoor de concentratie kankerverwekkende stoffen hoog is, vergeleken met bijvoorbeeld een woonruimte;
  • Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat meeroken voor minderjarigen niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid is, maar dat het ook de kans dat zij later zelf gaan roken vergroot.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor een verbod op roken in de auto in het bijzijn van minderjarigen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In verschillende landen geldt er een rookverbod in de auto wanneer er minderjarigen in de auto zitten. Voorbeelden zijn Engeland, Wales, Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Echter, er is in Nederland nog geen draagvlak vanuit het kabinet voor zo’n verbod. Wel zou er door zo’n verbod duidelijk gemaakt worden dat meeroken van minderjarigen onacceptabel is.